Search

พิธีมอบวุฒิบัตรของผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ปี 2552

ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดจำนวน 38 ราย


DSC_0002

DSC_0004

DSC_0006

DSC_0010

DSC_0011

DSC_0017

DSC_0018

DSC_0021

DSC_0022
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5