Search

พิธีมอบวุฒิบัตรของผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ปี 2552

ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดจำนวน 38 ราย


DSC_0032

DSC_0033

DSC_0034

DSC_0035

DSC_0036

DSC_0037

DSC_0038

DSC_0039

DSC_0040
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 3 of 5