Search

พิธีมอบวุฒิบัตรของผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ปี 2552

ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดจำนวน 38 ราย


DSC_0041

DSC_0042

DSC_0044

DSC_0047

DSC_0049

DSC_0050

DSC_0051

DSC_0053

DSC_0054
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 4 of 5