Search

พิธีมอบวุฒิบัตรของผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ปี 2552

ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดจำนวน 38 ราย


DSC_0023

DSC_0024

DSC_0025

DSC_0026

DSC_0027

DSC_0028

DSC_0029

DSC_0030

DSC_0031
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 2 of 5